Over mij

 

Fijn dat je er bent.

Mijn naam is Ellen Thielen, het gezicht achter WIT.
Ik ben psycho-energetisch therapeut, Reiki-behandelaar en Access Bars Practitioner ®.

Voordat ik de omslag maakte naar de ‘wereld’ van energetische therapie en coaching, heb ik jaren met veel plezier in de zorg mogen werken als begeleidster van kinderen met een ernstige meervoudige beperking. Ik kan er enorm van genieten wanneer ik een kind zie ontwikkelen, vooral wanneer dat niet vanzelfsprekend is. Ieder gezet klein stapje, is weer een stapje vooruit. Ik vond het heerlijk een kind mijn onverdeelde aandacht te kunnen geven en voelde me betrokken bij zijn welzijn. Vanuit mijn sterke intuïtie voelde ik me met name erg betrokken bij het emotionele welzijn van het kind. De emoties die het kind liet zien met zijn lichamelijke signalen hadden zoveel te vertellen wat het kind zelf niet kon vertellen.

De natuur doet zijn werk wanneer het lichaam signalen af geeft en we emotioneel geraakt worden. Het lichaam wil ons iets vertellen. Zo had mijn lichaam mij een aantal jaren geleden te vertellen dat ik ook wat beter naar mijn lichaam moest gaan luisteren. Door Reiki te ontvangen kwam ik weer in diepere verbinding met mijn lichaam en mijn gevoel; met mijn ‘zelf’. Ik mocht ervaren dat gevoelens zachter werden en ik meer ontspannen en energieker in het leven kwam te staan. Zowel oude als ook nieuwe ervaringen kon ik vanuit meer rust en met een meer open-minded blik bekijken. Ik besloot zelf Reiki-cursussen te gaan volgen, om zowel mezelf als anderen te kunnen ‘helen’ in oude emoties en patronen, die gepaard gaan met levensprocessen.

Hoewel ik erg geraakt was door de helende kracht van Reiki, miste ik een stuk bewustwording en inzicht. Inzicht in mijn levenshouding en patronen, bewustwording van mijn leerproces. Omdat ik met Reiki mocht ervaren dat mijn kracht ligt in het werken met energie, ging ik op zoek naar een opleiding die én energetische heling, én bewustwording en inzicht bood in levenservaringen en -processen. Eind 2015 ben ik vol overgave gestart aan de opleiding Psycho-Energetische Therapie. Een therapievorm waarbij emotioneel, lichamelijk en mentaal welbevinden samenvallen en waarbij de verschillende methodes helpen terug in jouw kracht te komen staan en tot persoonlijke ontwikkeling te komen.

Ik werk graag voor en met mensen op basis van respect, vertrouwen en eerlijkheid. Alleen op basis van veiligheid is het mogelijk tot inzicht en ontwikkeling te komen. Graag denk ik daarbij vanuit (realistische) mogelijkheden, passend bij jouw leerproces. Mijn passie is om jou in jouw eigen proces te mogen begeleiden, om dichter bij jouw ‘zelf’ en tot groei te mogen komen.

Goed hulpverlenerschap

In mijn praktijk streef ik voortdurend naar kwalitatief goede dienstverlening, ofwel ‘goed hulpverlenerschap’. Ik vind het belangrijk mijzelf  te blijven ontwikkelen, zowel persoonlijk als professioneel. 

Studie-activiteiten Ellen Thielen

Om de kwaliteit van mijn dienstverlening te kunnen borgen, ben ik aangesloten bij de beroepsorganisaties Stichting OPET (Organisatie Psycho-Energetische Therapie) en het CAT (Complementair Aanvullende Therapeuten).

Door op een logo te klikken wordt je doorgeleid naar desbetreffende site voor meer informatie.