Algemene voorwaarden, AVG & Wkkgz

WIT vindt het belangrijk dat je als klant van WIT weet welke rechten en plichten je hebt, maar ook om je te informeren welke rechten en plichten WIT heeft. Om transparant te zijn, zodat je hierdoor weet waar je aan toe bent.  

In de algemene voorwaarden van WIT Energetische Therapie zijn deze rechten en plichten opgenomen. 

 

AVG

De algemene verordening gegevensbescherming (AVG) legt de verantwoordelijkheid bij een organisatie om aan te tonen dat deze aan de privacyregels voldoet. Dit heet de verantwoordingsplicht.  

Met betrekking tot de dienstverlening van WIT Energetische Therapie is het volgende privacy-reglement van toepassing: 

Wkkgz

Met ingang van 1 januari 2017 dienen alle zorgverleners in Nederland te voldoen aan de eisen die de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (Wkkgz) aan hen stelt. WIT Energetische Therapie voldoet aan deze eisen.

Als therapeut vindt Ellen Thielen met haar praktijk WIT Energetische Therapie aansluiting bij het CAT-collectief (Collectief Alternatieve Therapeuten). De Wkkgz partner van het CAT-collectief is het GAT (Geschilleninstantie Alternatieve Therapeuten). Het GAT is een rijks erkende en volledig onafhankelijke Wkkgz geschillencommissie. Ellen Thielen valt als CAT-therapeut onder het Wkkgz-klachtrecht en tuchtrecht bij het GAT.
Voor meer informatie over de klachtenregeling, zie de website van het GAT.

Met betrekking tot de dienstverlening van WIT Energetische Therapie is het volgende klachten-reglement van toepassing:

Beroepsethiek

WIT werkt vanuit de beroepsethiek als vastgelegd binnen de beroepsorganisaties CAT en Stichting OPET.

Als CAT-therapeut werkt Ellen Thielen volgens de richtlijnen van de GAT-beroepscode.
Voor meer informatie, zie de  GAT-beroepscode.

Als psycho-energetisch therapeut werkt Ellen Thielen tevens volgens de richtlijnen van de beroepscode zoals de Organisatie Psycho-Energetische Therapie (OPET) deze voor haar therapeuten heeft opgesteld.
Voor meer informatie, zie de OPET-beroepscode.

Door op een logo te klikken wordt je doorgeleid naar desbetreffende site voor meer informatie.