Algemene voorwaarden & Privacy

De algemene voorwaarden hebben betrekking op de onderneming
‘WIT Energetische Therapie’ (verder te noemen de opdrachtnemer) en de opdrachtgever/cliënt.

 

Algemene voorwaarden WIT

Privacy-reglement WIT

Klachten-reglement WIT

 

Wkkgz

Als CAT-therapeut valt Ellen Thielen onder het Wkkgz-klachtrecht en tuchtrecht bij de Geschilleninstantie Alternatieve Therapeuten (GAT). GAT is een rijks erkende en volledig onafhankelijke Wkkgz geschillencommissie.
Voor meer informatie over de klachtenregeling, zie de
website van het GAT.

 

Beroepsethiek

WIT werkt vanuit de beroepsethiek als vastgelegd binnen de beroepsorganisaties CAT en Stichting OPET.

Als CAT-therapeut werkt Ellen Thielen volgens de richtlijnen van de GAT-beroepscode.
Voor meer informatie, zie de
 GAT-beroepscode.

Als psycho-energetisch therapeut werkt Ellen Thielen tevens volgens de richtlijnen van de beroepscode zoals de Organisatie Psycho-Energetische Therapie (OPET) deze voor haar therapeuten heeft opgesteld.
Voor meer informatie, zie de
OPET-beroepscode.

 

Door op een logo te klikken wordt je doorgeleid naar desbetreffende site voor meer informatie.