Psycho-Energetische Therapie

Psycho-energetische therapie is een begeleidingsvorm die jou helpt je intuïtief, energetisch en spiritueel te ontwikkelen. Je wordt begeleidt naar psychisch en energetisch welzijn. Naar balans en verbinding met je eigen ‘zelf’.

Psycho-energetische therapie kan bijvoorbeeld worden toegepast bij:

· Psychosociale klachten
· Wisselende emotionele stemmingen
· Onverwerkte trauma’s
·  Rouwverwerking
·  Spanning en stress
·  Vermoeidheid
·  Energieblokkades
·  Hooggevoeligheid bij kinderen en volwassenen

 

Het energetisch systeem

De psycho-energetisch therapeut werkt met het energetisch systeem (de aura, de chakra’s en de energiebanen) van de cliënt en met de psychologische informatie die daarin ligt opgeslagen.
Maar wat zijn die aura en chakra’s nou precies en hoe beïnvloeden deze ons fysieke lichaam?

Ons fysieke lichaam, ons lichaam van ‘vlees en bloed’, is voor ons als mens tastbaar en zichtbaar. Net als een fysieke ruimte, zoals een huis met zijn kamers waarin we leven.

De aura is ook een ruimte; onze persoonlijke ruimte. Deze is met het blote oog niet direct zichtbaar waar te nemen. Het is een energieveld, opgedeeld in verschillende lagen (energielichamen), en werkt als een beschermende ‘ozonlaag’ om ons fysieke lichaam heen. Het heeft een belangrijke invloed op onze ontwikkeling; zowel op onze gezondheid als op onze persoonlijke en geestelijke ontwikkeling.

De psycho-energetisch therapeut werkt met zeven hoofd-chakra’s. Deze lopen parallel aan de ruggengraat en hebben hun oorsprong in de aura; in het energielichaam dat zich het dichtst op ons fysieke lichaam bevindt.
Chakra betekent ‘wiel’ of ‘werveling’. Door de draaiende beweging die de chakra’s maken ‘zuigen’ ze energie aan. Net als dat wij via de adem levensenergie uit de lucht opnemen, nemen de chakra’s energie uit onze omgeving op en verspreiden deze door onze aura. De chakra’s stralen, overeenkomstig hun ligging, in het fysieke lichaam door. Ze corresponderen met het endocriene (hormoon)stelsel in het fysieke lichaam en staan daarmee in verbinding met de organen, het zenuwstelsel en de energiebanen.

Middels je aura neem je informatie op uit je omgeving. Soms blijven ervaringen als plaatjes plakken in jouw energieveld. Een teveel van deze ‘plakkende plaatjes’ vormen blokkades en worden lasten voor je energetisch systeem. Ze kosten je energie en je krijgt hier letterlijk ‘last’ van. Ze beïnvloeden jouw gedachten, gevoelens en emoties, maar ook je lichamelijk functioneren. Je totale ‘zijn’ kan hierdoor uit balans worden gebracht.
 

De methodes van de psycho-energetisch therapeut

De intuïtieve ontwikkelingsmethodieken waar de psycho-energetisch therapeut mee werkt zijn er allen op gericht tot inzicht, bewustwording en persoonlijke ontwikkeling te komen.
Onderzocht wordt hoe jij met je gehele ‘zijn’ (lichamelijk, mentaal, emotioneel en spiritueel) reageert op klachten als spanning, stress, disbalans of andere persoonlijke situaties.
Met name jouw eigen lichaam wordt daarbij gebruikt als leermeester. Het lichaam heeft zo veel te vertellen, echter gaan we er in de realiteit en hectiek van alle dag vaak aan voorbij. De psycho-energetisch therapeut heeft juist de aandacht voor het lichaam en voor het gevoel, waarmee contact mag worden gelegd. De intuïtieve ontwikkelingsmethodieken helpen hierbij.

WIT past onder andere (een combinatie van) de volgende methodes toe:

· Waarneming van de aura en chakra’s
· Reading van de aura, chakra’s en persoonlijke processen
· Healing van de aura en chakra’s
· Toegepaste Imaginatie
· Ademhalingstechnieken met gebruik van de adem en stem
· Visualisatie
· Werken met dromen
· Werken met tekeningen

Met het inzetten van psycho-energetische therapie ,  wordt jou ook altijd  coaching & counseling geboden als ondersteunende communicatievormen.